Vuodelle 2020 myönnetyt apurahat
TUTKIMUSAPURAHAT 120 000 euroa
HANKEAPURAHAT 2 404 400 euroa
 

APURAHAT

TUTKIMUSAPURAHAT

Yksityisyrittäjäin Säätiö jakaa tutkimus- ja hankeapurahoja yrittäjyyttä koskeviin lisensiaatti- ja väitöskirjatöihin sekä muihin tieteellisiin tutkimuksiin (ei pro gradut). Tutkimusapurahojen kriteereihin voit tutustua tästä.

Ehdotukset myönnettävistä tutkimusapurahoista tehdään ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta.

Tutkimusapurahojen hakuajat päättyvät vuosittain lokakuun 10. päivänä. Tutkimusapurahat julistetaan haettaviksi lehti-ilmoituksella elokuussa sekä Aurora tietokannassa www.aurora-tietokanta.fi.

YHTEISÖJEN HANKEAPURAHAT

Yksityisyrittäjäin Säätiö myöntää apurahoja yrittäjyyttä edistäville järjestöille ja yhteisöille mutta ei tue yritysten toimintaa. Avustusten jaon painopisteet ovat yrittäjyyden opetuksen edistäminen yhteistyössä opetusviranomaisten ja korkeakoulujen kanssa, yrittäjyyttä tukevien toimijoiden pitkäjänteinen tukeminen ja tuettujen yhteisöjen keskinäisen yhteistyön ja verkottumisen kannustaminen päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Hakemusten arvioinnissa hyödynnetään Säätiön vaikuttavuusarviointimallia, jonka perusteella hankkeet pisteytetään.

Yhteisöt voivat tehdä vapaamuotoiset hakemukset vuosittain 31.10 mennessä.

HAKUOHJEET

Tutkimusapurahahakemus on toimitettava postitse Säätiön asiamiehelle 10.10 mennessä ja yhteisöjen hakemukset 31.10 mennessä kahtena kappaleena. Säätiön hallitus päättää apurahojen jakamisesta kokouksessaan joulukuussa ja apurahat maksetaan seuraavan vuoden kuluessa. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille kirjeitse ja apurahat julkistetaan Säätiön nettisivuilla joulukuussa.

Apurahan saajien sosiaaliturvaa koskevan uuden lainsäädännön tultua voimaan 1.1.2009 säätiö ilmoittaa vähintään neljän kuukauden pituiselta työskentelyajalta myönnetyt apurahat Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (MELA). Lisätietoja www.mela.fi

Hakulomaketta käyttävät yksittäiset hakijat ja tutkijaryhmät. Yhteisöt voivat tehdä vapaamuotoiset hakemukset. Hakemus on täytettävä huolellisesti, puutteellisen hakemukseen ei pyydetä lisäselvitystä. Kutakin tutkimushanketta varten täytetään oma lomake.

Apurahan saaja sitoutuu käyttämään saamansa apurahan hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen. Saaja on velvollinen toimittamaan raportin tutkimustyöstä ja apurahan käytöstä tutkimustyön valmistuttua tai viimeistään viiden vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Yhteisöjen hankeapurahoista raportoidaan Säätiölle vuosittain.