Myönnetyt apurahat vuodelle 2020

Tutkimusapurahat 

Aman Raushan, MSc | 8.000 euroa

Väitöskirjatyöhön: Immigrant female entrepreneurs' self-employment decisions: An entrepreneurial ecosystem perspective.

Farhoud Mohamed, MSc | 10.000 euroa

Väitöskirjatyöhön: Palkintoperustainen joukkorahoitus ja sen vaikutukset sosiaalisten yritysten legitimiteettiin, autonomiaan ja suorityskykyyn.

Kansikas Juha, KTT, professori Jaskiewicz Peter ja professori Hockerts Kaj           | 8.000 euroa

Tutkimusprojekti: Perheyritysten yritteliäisyys ja luovuus: Pitkittäistutkimus sukupolvien yli ulottuvasta yrittäjyydestä.

Koskinen Henri, VTM | 10.000 euroa

Väitöskirjatyöhön: Kohti startup-Suomea? Startup-yrittäjyys kulttuurisena muutosvoimana.

Kupiainen Paula, KTM | 8.000 euroa

Väitöskirjatyöhön: Varttuneiden akateemisten yrittäjien identiteetit uusliberalistisessa yhteiskunnassa.

Linna Paula, KTT | 8.000 euroa

Post doc tutkimus: Globaalit sosiaaliset (suomalaiset) start-up yritykset: Markkinoille pääsy ja liiketoiminnan skaalaaminen kehittyvien maiden kontekstissa.

Mohammadparast Tabas Abdollah, M.A | 8.000 euroa

Väitöskirjatyöhön: Entrepreneurial Ecosystem, High Growth Ventures and Employment Dynamics: Case Study from Northern Finland

Paasio Kaisu, VTM | 8.000 euroa

University in change - Exploring the entrepreneurial university narratives

Pak Yekaterina, M.Sc | 8.000 euroa

Väitöskirjatyöhön: Entrepreneurship and stress: The dark side of entrepreneurial success. modeling method

Pokido Daniil, M.Sc | 8.000 euroa

Post doc tutkimus: Research and development for experiential entrepreneurship education.

Rannikko Heikki, KTT, VTM | 8.000 euroa

Tutkimusprojektiin: Initial business models and subsequent performance of new technology based firms in Sweden, Finland and UK - a comparative study.

Rytinki Markus, FT | 8.000 euroa

Tutkimusprojektiin: Musiikkialan mikroyritysten toimintamallit ja ansaintalogiikat.

Saunila Minna, TkT | 8.000 euroa

Tutkimusprojektiin: SME innovation capability in a digital era.

Tuomisalo Teemu, KTM | 4.000 euroa

Väitöskirjatyöhön: Learning and entrepreneurial opportunity development within a Finnish telecommunication international New Venture.

Vilen Petri, KTM | 8.000 euroa

Tutkimusprojektiin: Business development opportunities for SMEs participating in open innovation contests.

Hankeapurahat 


Aalto Entrepreneurship Society ry


Kehittämiskeskus Opinkirjo ry


Lappeenrannan teknillinen yliopisto


Nuori Yrittäjyys ry

Pienyrityskeskus XAMK


Skills Finland ry


Suomen 4H-liitto

       
Suomen Uusyrityskeskukset ry ja 
Startup Refugees

Suomen Yrittäjät


Suomen Yrityskummit ry

 
Valtakunnallinen YES ry, Nuori Yrittäjyys ry ja Suomen 4h-liitto

Incubator ry, Hautomo 


LUT Entrepreneurship Society ry


The Shortcut


TAT Talous ja nuoret

Helsinki Entrepreneurship Society ry

Helsinki Think Company

Joensuu Entrepreneurship Society