Myönnetyt apurahat vuodelle 2016

Yksityisyrittäjäin Säätiön syksyllä 2015 myöntämät tutkimusapurahat, yhteensä 148 000 euroa sekä Säätiöiden Post doc poolin kautta myönnetyt tutkimusapurahat yhteensä 39 000 euroa.

1) KL Burman Otto, väitöskirjatyö, 8 000 euroa
Yrittäjämäinen oppiminen, psykologinen omistajuus sekä oppimisen ilo
yrittäjämäistä oppimista tukevassa OppiScrum -oppiympäristössä

2) TkT Forsman Merja, tutkimusprojekti, 15 000 euroa
Miten yritykset oppivat kasvamaan? Pienyritysten erilaiset kasvuprosessit

3) FM Hero Laura-Maija, väitöskirjatyö, 7 000 euroa
Innovation competence as an avenue to entrepreneurship

4) KTM Häkkinen Reija, väitöskirjatyö, 8 000 euroa
Työntekijöiden toimintalähtöisyys uudistumisen aikaansaajana organisaatiossa

5) KTT Ikäheimonen Tuuli, tutkimusprojekti, 8 000 euroa
Hallituksen osallistuminen perheyrityksen omistusta koskevaan päätöksentekoon

6) KM Kurikkala Heli, väitöskirjatyö, 8 000 euroa
Johtaminen perheyrityksen menestystekijänä johtajatarinoiden kautta kuvattuna.
Johtamisprosessin ja johtajan kehittymisen mallintaminen pohjanmaalaisissa perheyrityksissä

7) KTM Kusi Samuel, väitöskirjatyö, 8 000 euroa
Entrepreneurial decision making logic on branding strategies of international new ventures:
Cultural context and performance consequences

8) KTT Theresa Lauraeus, tutkimusprojekti, 8 000 euroa
Suomen tulevaisuuden visiot - Suomen yhteiskunnan hyvinvoinnille tärkeimmät uudet
yritysmahdollisuudet ja innovaatiot, kasvu-alueet, käytännöt, älykkäät tuotteet ja
palvelut tulevaisuudessa

9) KTT Pellikka Jarkko, tutkimusprojekti, 5 000 euroa
Suomalaisten pk-yritysten verkkosuhteiden johtamisen kehittäminen innovaatioiden
kaupallistamisprosesseissa

10) KTT Rantanen Noora, tutkimusprojekti, 8 000 euroa
Finnish family ownership - creating value and competitive advantage in the
times of economic challenges and crisis

11) KTT Rautamäki Hannele ja MMT Römer-Paakkanen Tarja, tutkimusprojekti, 15 000 euroa
Perheyrityksen jatkuvuus - seuraavan sukupolven näkemyksiä

12) KTT Rautiainen Marita, tutkimusprojekti, 10 000 euroa
Perheyritysten portfolioyrittäjyys - keinot ja hallinta

13) KTT Tall Juha, PsM Tulisalo Piia, DI Petäjä Erkki, LitM Virkanmäki Ari, YTM Tuuri Hannu, FM Åman Iina ja tradenomi Katajavirta Marja, tutkimusprojekti, 15 000 euroa
Yrittäjän etiikka - suomalaisten yrittäjien näkemys etiikasta

14) KTT Torikka Jenni, tutkimusprojekti, 8 000 euroa
Kansallinen yrittäjäpersoonatutkimus - erilaisten yrittäjätyyppien yrittäjäpersoonan
vertailututkimus

15) KTT Tuunanan Mika, tutkimusprojekti, 7 000 euroa
Alkavien franchiseyrittäjien rahoitus

16) KTT Virtanen Markku ja KTT Pellikka Jarkko, tutkimusprojekti, 10 000 euroa
Kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittäminen

Lisäksi myönnettiin Säätiöiden post doc poolin apurahana:
- TkT Markko Hämäläinen 39 000 euron tutkimusapuraha