Myönnetyt apurahat vuodelle 2017

Tutkimusapurahat

Alakoski Hannu, KTM | 8.000 euroa
Strategizing Practices in Small and Medium Sizes Companies

Anckar Reija, KTT | 5.000 euroa
Suomen digitaalinen yrittäjyys

Heimonen Jesse, KTM | 6.000 euroa
Kasvu- ja innovaatiostrategiat suomalaisessa elintarviketeollisuudessa

Ikäheimonen Tuuli, KTT | 8.000 euroa
Hallituksen osallistuminen perheyrityksen omistusta koskevaan päätöksentekoon

Kairikko Anette, KTM | 10.000 euroa
Kansainvälistymismahdollisuuksien luominen digitaalisille oppimisratkaisuille -prosessitutkimus suomalaisista startup-yrityksistä

Niemelä Tarja, KTT | 10.000 euroa
Yritysrahoitusneuvonnan laatu: yrittäjien kokemusten erittelyä

Rautamäki Hannele, KTT | 10.000 euroa
Yrittäjämäinen neuvokkuus

Rautiainen Marita, KTT | 10.000 euroa
Perheyritysten portfolioyrittäjyys – keinot ja hallinta

Saunila Minna, TkT | 5.000 euroa
The impact of performance measurement systems use on innovation

Savolainen Sari, Fil & KTT | 8.750 euroa
Psykologisen omistajuuden synnyttämä reviirikäyttäytyminen sukupolvenvaihdoksessa – tapaustutkimus Irlannissa, Suomessa ja Sveitsissä

Siltamäki Marko, KTM | 10.000 euroa
Pk-yritysten kasvuun vaikuttavat strategiset tekijät

Torikka Jenni, KTT | 10.000 euroa
Kansallinen yrittäjäluonnetutkimus – tutkimus suomalaisesta yrittäjäpersoonasta

Tuomisalo Teemu, KTM | 2.000 euroa
Social Learning among SME’s: Contrasting Finnish High- Technology INVs and Traditional SMEs

Väisänen Kaarlo, DI | 10.000 euroa
Yrittäjyysekosysteemin muodostuminen yliopiston yhteydessä

Westerholm Hely, KTT, MBA | 5.000 euroa
What must a lecture/instructor be able to do to inspire entrepreneurship students?

Hankeapurahat


Aalto Entrepreneurship Society ry


Kehittämiskeskus Opinkirjo ry


Lappeenrannan teknillinen yliopisto


Nuori Yrittäjyys ry


Skills Finland ry


Suomen 4H-liitto


Suomen Yrittäjät


Suomen Yrityskummit ry

     
Valtakunnallinen YES ry, Nuori Yrittäjyys ry ja Suomen 4h-liitto


Valtakunnallinen YES ry


LUT Entrepreneurship Society ry


The ShortcutTaloudellinen tiedotustoimisto